Hva skjer med Rautjern ? 

Intervju med

Pål Hafstad Thorsen,

Byråd for barnehage, skole og idrett

Bergen kommune


1: Hvor er du fra? Hvor har du vokst opp? Hvor bor du nå? 

”Jeg er fra Bergen og er oppvokst på Løvstakksiden. Spilte i sin tid fotball på Årstad Ils lillegutter80. Bodde noen år på Møhlenpris og har nå etablert meg med familie på Slettebakken”.

2: Familie? 

”Samboer med Karina, pappa til Ella Margrete på 1 år, William Louis på 15 år og hunden Mimi på 2 år”.

3: Bakgrunn, jobb/ utdannelse?

”Har permisjon fra jobben som konsulent på utdanningsavdelingen til Fylkesmannen”.

4: Interesser og hobbyer? 

”Tidligere var politikk en del av fritiden og hobbyen min. Nå har det blitt jobben min, så derfor bruker jeg fritiden på familien for å få mest tid med store og små”.

5: Hva er din ynglingsmat?

«Påls tapas med rødvin attåt».

6: Hva er din favoritt-film? / serie? 

”The Wire, Big Bang Theory, How I Met Your Mother, The 100 og Game of Thrones. I uprioritert rekkefølge!”

7: Hvor liker du å være når du har fri / ferie? 

”Da reiser jeg sammen med familien ut på hytten vår ytterst i havgapet i Øygarden kommune”.

8: Hva var det som gjorde at du begynte å interessere deg for politikk? 

”Som ung fotballtrener på Løvstakksiden i Ny-Krohnborg IL fikk jeg se hvor skoen trykker i idretts-Bergen og jeg fikk se levekårsutfordringene på nært hold. Det var da jeg bestemte meg for å gå fra passivt til aktivt medlem i Arbeiderpartiet for å være med å bidra til å gjøre Bergen bedre for barn og unge”.

9: Har du noen saker som du spesielt brenner for? 

”Oppvekstpolitikk! Med utgangspunkt i barnehage, skole og idrettspolitikk. At alle barn skal ha samme mulighet til å utvikle seg og realisere sine drømmer i byen vår”.

10: Selv om det er et forholdsvis ferskt byråd; hvordan trives du med det, din nye jobb -  som byråd?

”Det er med stor ydmykhet jeg har startet i jobben som byråd for barnehage, skole og idrett. Jeg trives veldig godt. Samtidig som det er et stort ansvar. Det er travelt og læringskurven er bratt, men jeg har heldigvis 12 års fartstid i bystyret bak meg og det drar jeg nytte av nå”.

11: Hva tenker du om mulighet for å utøve kultur og idrett i Årstad bydel? 

”Årstad bydel har gode forutsetninger for at folk skal kunne ha en aktiv fritid og alt ligger til rette for at idretten og kulturen skal få utvikle seg. Men det er helt opplagt at flere strøk i Årstad bydel har behov for oppgradering av

12: Vi kjenner alle til at banekapasitet i bynære strøk er helt sprengt. I 2014 kom Rautjern inn på Idrettsbudsjettet med 8 mill til oppgradering. Men av flere ulike årsaker stoppet denne prosessen opp. Hvilke muligheter tror du at det er for at dette likevel kan realiseres? 

”Det jobbes med å finne økonomisk handlingsrom til å ruste opp grusbaner til kunstgressbaner flere steder i Bergen. Rautjern står på min liste over saker jeg vil forsøke å finne løsning på. Men kommunen er i økonomisk krise. Det gjør at vi først må ta noen krevende avgjørelser for å redusere gjeldsbyrden i tiden som kommer”.

13: Har du ellers et innspill, noe du vil komme med, til medlemmer av Årstad IL og andre? Noen "kloke visdomsord" ? 

”Jeg heier på det frivillige engasjementet og alle idrettsutøverne i Årstad IL. Dere gjør en fantastisk jobb! Håper på godt samarbeid og vil understreke at dere har en lydhør idrettsbyråd og at døren min alltid står åpen for Årstad IL”.

                                            Tekst: Beate Hope, Foto: Privat        

 

 

Intervju med

Ruth Sølvi Brudvik,

HMS-sjef - Hordaland Fylkeskommune

Medlem - Bergen bystyre, komite for miljø og byutvikling

Styreverv - Hordaland Idrettskrets


1: Hvor er du fra? Hvor har du vokst opp? Hvor bor du nå? 

”Er Bergensjente, har vokst opp på Nymark og bor nå på Minde”.

2: Familie? 

2) Gift, tre barn og svigerbarn, fem herlige barnebarn, "livets dessert"

3: Bakgrunn, jobb/ utdannelse?

”Har arbeidet som lektor i Tromsø og i Bergen, som informasjonssjef innen helse og samferdsel og nå som hms-sjef”.

4: Interesser og hobbyer?  

”Er som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet selvsagt interessert i politikk. Dessuten så  liker jeg å trene og er opptatt av kunst og kultur”.

5: Hva er din ynglingsmat?

”Fisk i de fleste varianter”.

6: Hva er din favoritt-film? / serie? 

”For tiden følger jeg med i "Broen"

7: Hvor liker du å være når du har fri / ferie? 

”Hytten i ytre Hardanger - og reisemål over hele verden”.

8: Hva var det som gjorde at du begynte å interessere deg for politikk? 

”Vokste opp i et hjem der vi diskuterte politikk og ble som student del av 68-generasjonen”.

9: Har du noen saker som du spesielt brenner for? 

”Være med på å videreutvikle komplette bydeler med like oppvekstsvilkår og like muligheter for alle. Vil gi frivilligheten og ildsjelene gode og forutsigbare forhold og tenker spesielt på idrettslagene og på amatørkulturlivet”.

 10: Hva tenker du om mulighet for å utøve kultur og idrett i Årstad bydel? ”

Bydelen har for få spilleflater og kulturarenaer. Ny-Krohnborg skole/sambruks-hall er et eksempel på en arena der idrett og kultur har positiv sameksistens - og med en kantine hvor det er mulighet å tilby nabolags-middag og mulighet for mindre arrange-ment.  Slike arenaer vil vi ha flere av!”

11: Vi kjenner alle til at banekapasitet i bynære strøk er helt sprengt. I 2014 kom Rautjern inn på Idrettsbudsjettet med 8 mill til oppgradering. Men av flere ulike årsaker stoppet denne prosessen opp. Hvilke muligheter tror du at det er for at dette likevel kan realiseres? 

”Dette er en sak jeg er og over tid har vært svært engasjert i.  Vi har trange økonomiske vilkår i Bergen, men denne saken blir vurdert på nytt.  Og jeg er forsiktig optimist til at vi kan få det til”.

12: Har du ellers et innspill, noe du vil komme med, til medlemmer av Årstad IL og andre? Noen "kloke visdomsord" ? 

”Årstad IL er en erfaren og viktig aktør for bydelen. Selvsagt for idretten, men også som et sosialt og integrerende tilbud til barn og unge. Så til medlemmene: Støtt opp om idrettslaget ditt! Og til alle andre: Vær glad for og gi støtte til den jobben idrettslaget gjør for oss alle!”

      Tekst: Beate Hope, Foto: Privat / Politiregister     


07.02.2016

Skriv kommentar


Årstad IL fotball benytter seg av gravatars.