Ny kunstgressbane i 2014 !
Vi er nå gått inn i 2015 og vel så det. De to lagene i Årstad skal snart igang med seriespill. På Rautjern er det fortsatt grått. Det ble satt en ny dato for ferdigstilling 1.mai 2015, men det ble jo selvfølgelig ikke holdt. Nå håper vi at den kan stå klar til høstsesongen. Det har skjedd noe; det har vært gjort grunnundersøkelser. Men de kom jo ikke fram til noe som vi ikke visste fra før. Nå er det først og fremst mye styr med brakker fra Montana barnehage som er blitt flyttet ned. Vi satser på at etter påske - DA vil vi få vite mye mer..

Enn så lenge: Se ellers bilder fra synfaring som var i juni 2014 her: 

Bilder fra synfaring - Rautjern, 18. juni 2014***
2014: Etter en tid med diverse innspill og med økonomiske beregninger om at det ikke ville være den store kostnaden å legge nytt kunstgressdekke på Rautjern, noe som og hele nærområdet i Bergen med temmelig sprengt banekapasitet ville være tjent med, kom først Rautjern inn på Idrettsrådets budsjett med kr. 4 mill. Men da som sist på listen. Etter hvert så og rugby-interesserte muligheter for å kunne benytte Rautjern, og med det kom banen rett inn på Idrettsbudsjettet til Bergen kommune for 2014, hvor så bevilgning ble doblet til kr. 8 mill. Plan var å ha bane klar til juni 2014, men det har tatt lengre tid, da det er flere etater i kommunen som skal uttale seg.

En sak som har komplisert det hele, er utbygging av barnehagen som ligger like ved. Den skal utvides i tråd med de retningslinjer og den satsning som nå er med å ha større enheter, ikke minst og innen barnehage og skole. Det handler og om satsning på fortetning ikke minst langs bybanetrase. Eller sagt rett ut; mest mulig økonomisk lønnsomhet.

Uansett så vil det komme særdeles godt med en slik oppgradering i et område som virkelig trenger dette. Det er og en absolutt nødvendighet for å holde igang en aktivitet i fotballgruppen i Årstad, for i dag vil "alle" uansett alder spille fotball på grønt  dekke. Og, banen har og en lun og fin beliggenhet, avskjermet men likevel ganske så sentralt og lett tilgjengelig, med bybanestopp like ved. Det kommer til å bli mye bra aktivitet når en har fått på plass det grønne dekke! :-)

Under her finner du linker til artikler og bilder i tilknytting prosessen om å få grønt på Rautjern:


1:  Artikkel om Rautjern og banens poteniale og beliggenhet, som og ble brukt som et innspill til Idrettsrådet med bilder, begrunnelser og beregninger til hvorfor det er viktig å få grønt dekke på Rautjern


2:  Endelig blir det kunstgress på Rautjern !!Flere bilder fra Rautjern: